Vekabest
Terug

Tips voor het gebruik van online producten

Je browser heeft invloed op de werking van de online producten op theorie-leren.nl. Als je problemen ervaart, kun je het beste eerst een andere browser proberen.

  • Voor desktop en laptop adviseren we: Google Chrome, Microsoft Edge of Apple Safari voor Mac OS X (macOS)
  • Voor mobiele gebruikers adviseren we: Google Chrome, Android Browser (Android 4.0+) of Safari (iOS 7.0+)


Het geheugen van je browser slaat allerlei informatie op over websites die je bezoekt. In bepaalde gevallen kan ook dit de werking van producten negatief beïnvloeden. Je kunt dit dan oplossen door de Internetgeschiedenis te wissen.

 

Algemene informatie

Theorie-leren.nl is onderdeel van VekaBest Verkeersleermiddelen BV, De Dieze 22, 5684 PT, Best, KVK nr: 17046912, BTW nr: NL005480528B01. Verkeersscholen in heel Nederland werken met de leermiddelen van VekaBest en bieden deze tevens in samenwerking met Theorie-leren.nl aan in eigen webshops, op hun websites.

Op leveringen via Theorie-leren.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je inzien via een linkje onderaan de homepage van deze website.

In onze privacy policy staat beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we doen met de persoonsgegevens. De privacy policy kun je inzien via een linkje onderaan de homepage van deze website. 

Als je via theorie-leren.nl inlogt op een online product, kun je via een keuzevak een opleider / rijschool selecteren. Daardoor word je automatisch gekoppeld aan het Leerling Volg Systeem van die opleider / rijschool en kan deze je studie-activiteiten monitoren. Als je dat niet wilt, laat dan het keuzevak leeg.


English version

 

Tips for using online products

Your browser affects the functioning of the online products on theorie-leren.nl. If you experience problems, it is best to try another browser first.

  • For desktop and laptop we recommend: Google Chrome, Microsoft Edge or Apple Safari for Mac OS X (macOS)
  • For mobile users we recommend: Google Chrome, Android Browser (Android 4.0+) or Safari (iOS 7.0+)


The memory (the cache) of your browser stores all kinds of information about websites you visit. In certain cases, this can also negatively affect the operation of products. You can then solve this by clearing the cache.

General information

Theorie-leren.nl is part of VekaBest Verkeersleermiddelen BV, De Dieze 22, 5684 PT, Best, Chamber of Commerce No.: 17046912, VAT no: NL005480528B01. Traffic schools throughout The Netherlands use VekaBest’s educational resources and offer them in close cooperation with Theorie-leren.nl in web shops on their own websites.


Our General Terms and Conditions apply to all deliveries from Theorie-leren.nl. You can view these via a link at the bottom of the homepage of this website.


Our privacy policy describes which personal data we collect, why we collect this data and what we do with the personal data. You can view the privacy policy via a link at the bottom of the homepage of this website.


If you log onto an online product, you can select a trainer / driving school via an option box. This will automatically link you to the pupil monitoring system of the trainer / driving school, enabling them to monitor your study activities. If you do not want this, do not fill in this field.